Bảo mật riêng tư

Khi bạn đăng ký một tài khoản với UpAnh.GiaoThuy.Com, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn bao gồm cả địa chỉ email và mật khẩu.

Chúng tôi cũng có thể thu thập các URL mà từ đó bạn liên kết vào trang web của chúng tôi, địa chỉ IP của bạn, và loại trình duyệt của bạn và phiên bản. Tất cả đều được thu thập trong một cách vô danh mà không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân của bạn.

Riêng tư của người sử dụng là một cái gì đó chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc tại UpAnh.GiaoThuy.Com. Chúng tôi không, và chưa bao giờ bán, phổ biến (trừ trường hợp cần thiết để các cơ quan thực thi pháp luật) các thông tin cá nhân của người sử dụng của chúng tôi cho bất kỳ bên ngoài. Chúng tôi sử dụng thông tin tài khoản cho các mục đích của việc tạo ra và duy trì tài khoản người dùng cá nhân, liên hệ với một người sử dụng trong trường hợp có vấn đề với tài khoản của họ, cho mục đích thống kê, quản trị hệ thống của chúng tôi, và để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách click vào ảnh preview
Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách chạm vào ảnh preview
Bạn có thể thêm nhiều ảnh từ máy tính hoặc ảnh từ URLs.
Đang upload 0 hình ảnh (0% Hoàn tất)
Đang tiến hành upload. Bạn vui lòng đợi vài giây nhé!
Upload xong rồi!
Hình ảnh vừa up đã được thêm vàophần cập nhật ảnh ở trang chủ. Bạn có thể tạo album ảnh để gom lại quản lý dễ hơn hoặc chuyển những hình ảnh này vào các album ảnh đã tạo.
Bạn có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu những hình ảnh upload vào tải khoản giúp quản lý ảnh dễ dàng hơn.
Không có ảnh nào được upload thành công.
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    hoặc hủy
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    jpg png bmp gif tối đa 2 MB